Elektřina v České republice zdražila nejvíc z celé EU

Průměrná cena elektřiny v Evropské unii v první polovině roku meziročně prudce stoupla. V České republice byl růst největší, činil 62 procent. Za ČR následuje Lotyšsko (+59 procent) a Dánsko (+57 procent). Vyplývá to z dat, která zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.

Ceny elektřiny se zvýšily ve všech členských státech s výjimkou pěti.

Ceny elektřiny pro domácnosti se v první polovině roku 2022 ve srovnání s první polovinou roku 2021 zvýšily ve 22 členských státech EU. Největší nárůst byl zaznamenán v České republice (+62 %), před Lotyšskem (+59 %) a Dánskem (+57 %).

Údaje ukazují na pět poklesů cen elektřiny pro domácnosti mezi členskými státy: Nizozemsko (-54 %), Slovinsko (-16 %), Polsko (-3 %), Portugalsko a Maďarsko (oba -1 %). Poklesy v Nizozemsku, Slovinsku a Polsku souvisely s vládními dotacemi a povolenkami, zatímco v Maďarsku jsou ceny regulovány.

Vyjádřeno v eurech byly průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v první polovině roku 2022 nejnižší v Nizozemsku (5,9 EUR za 100 kWh), Maďarsku (9,5 EUR) a Bulharsku (10,9 EUR) a nejvyšší v Dánsku (45,6 EUR), Belgii (33,8 EUR), Německu (32,8 EUR) a Itálii (31,2 EUR).

Ceny plynu se zvýšily téměř ve všech členských státech EU.

Mezi první polovinou roku 2021 a první polovinou roku 2022 se ceny plynu zvýšily ve 23 z 24 členských států EU, pro které jsou k dispozici údaje. Nejvíce vzrostly ceny plynu v Estonsku (+154 %), Litvě (+110 %) a Bulharsku (+108 %), a to zejména kvůli nákladům na energii. Pouze v Maďarsku ceny zemního plynu pro domácnosti ve stejném období mírně klesly: (-0,5 %), z důvodu regulace ceny. V České republice bylo zdražení desáté největší.

Vyjádřeno v eurech byly průměrné ceny zemního plynu pro domácnosti v první polovině roku 2022 nejnižší v Maďarsku (2,9 EUR za 100 kWh), Chorvatsku (4,1 EUR) a Lotyšsku (4,6 EUR) a nejvyšší ve Švédsku (22,2 EUR), Dánsku (16,0 EUR) a Nizozemsku (12,9 EUR).


Vzhledem k datům lze konstatovat, že špatná energetická situace v České republice jde striktně na vrub fungování aktuální pětikoaliční vlády, kdy se dle zveřejněných dat v lepší situaci nacházejí i země, které nedisponují v hojné míře vlastními energetickými zdroji jako právě Česká republika. Ta, ač je čistým vývozcem elektrické energie, má nejdražší elektřinu ze všech zemí EU.

Nelze ani akceptovat argument, kterým se vláda hájí, tedy, že viníkem je Rusko z důvodu jeho agrese na Ukrajině. Energetický trh začal kolabovat měsíce před vypuknutím války na Ukrajině a to v souvislosti s prohlubováním unijní ideologie1) GREEN DEALU.

Před energetickou krizí z důvodu nekompromisní politiky GREEN DEALU varovala již v roce 2021 řada odborníků. Na sklonku svého volebního období vláda Andreje Babiše řešila první velký problém, který vedl například ke krachu společnosti BOHEMIA ENERGY. Vláda Petra Fialy si tedy zcela objektivně počínala nezodpovědně a rostoucí energetický problém nikterak neřešila, přičemž přímým důsledkem je právě ona nejdražší elektřina v celé EU.

Problém vlády Petra Fialy tkví především v tom, že primárně odmítá hledat národní řešení a vyčkává na řešení unijní, ačkoliv většina zemí EU má již dávno své vlastní národní řešení, což lze vyčíst i z uveřejněných dat.


1) Ideologie je propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, hospodářských, světonázorových a/nebo podobných zájmů určité skupiny. V evropském prostředí má termín častěji pejorativní vyznění a vyjadřuje též uzavřenost, jednostrannost, iracionální a propagandistické rysy takové soustavy myšlenek a výpovědí.

CENZURA Donald Trump Drahé energie Elon Musk Energetická krize EU Francie GREEN DEAL ideologie imigrace Joe Biden Korupce LGBT Maďarsko Multikulturalismus Názor Německo Petr Fiala Politika Prezidentské volby 2023 pětikoalice Slovensko Twitter Ukrajina USA Velká Británie Vláda ČR Volby do Kongresu 2022 Válka na Ukrajině Čína

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *