Duhové Tesco se chlubí, že zavedlo v České republice povinné školení o inkluzi a diverzitě s důrazem na LGTB+

Obchodní řetězec Tesco Stores Česká republika ve výroční zprávě popisuje strategii pro vytváření inkluzivního pracovního prostředí a kultury, kterou si dosud prošlo přes 7200 zaměstnanců. „Pro vedoucí pracovníky společnost připravila povinné školení Jak být inkluzivním lídrem, které se zaměřuje na odbourávání předsudků a práci s lidmi v rámci lokálních i mezinárodních týmů a zavedení inkluzivních pravidel a procesů napříč všemi fázemi životního cyklu kolegů a kolegyň“.

Tesco – Irsko

K tomu slouží série školení, které musí zaměstnanci povinně absolvovat již po nástupu do společnosti a to do té doby, dokud nevezmou tuto inkluzivní kulturu za svou. (Nebo to alespoň nepředstírají.) Pro manažery a vedoucí pracovníky je speciální povinné školení: Jak být inkluzivním lídrem. Jako i v jiných firmách tedy zásadní dovednosti manažerů nahrazuje tzv. „ideologická uvědomělost“.

Cílem firmy je vytvoření místa pro práci, kde jsou „přijímány, oceňovány a respektovány všechny druhy rozdílů“. „Na základě tohoto cíle se pak snažíme podporovat rozmanitost a začleňování, abychom mohli inspirovat ostatní velké společnosti a retailové řetězce k nastavení cesty, kdy jsou tyto oblasti součástí firemních hodnot,“ uvedla generální ředitelka Katarína Navrátilová ke zprávě o diverzitě a inkluzi.

Tesco chce být vzorem a inspirací nikoliv v oblasti efektivnosti a kvality, ale v oblasti inkluze, kterou chtějí podporovat skrze lídry, kteří budou v rámci svých týmů oceňovat přínos jednotlivců. Kromě toho bude podnik podporovat různorodé skupiny kolegů a kolegyň a budování inkluzivního pracovního prostředí, které bude založeno na sounáležitosti pro skupiny z různých zázemí s „důrazem na mladé kolegy a kolegyně, ženy a příslušníky LGBT+ komunity nebo osoby se změněnou pracovní schopností“. Firma také založila interní Festival diverzity, což je vzdělávací cyklus programů o diverzitě a inkluzivní kultuře, jehož cílem je prezentovat odlišné pohledy na individualitu a jedinečnost a podporovat pracovní prostředí, kde bude respektována zásada rovného zacházení.

Takže nikoliv schopnosti, znalosti a dovednosti dovedou zaměstnance na vyšší pozice v Tescu, nýbrž jejich příslušnost k výše zmíněným skupinám. Začíná to trochu připomínat nekorektní vtipy, které se ještě nedávno vyprávěli o Americe. Nyní se tento trend dostává i k nám, kdy není důležitý objektivní výkon a pracovní nasazení či úspěch, ale důležitější je mít ten správný názor. Bez toho se do společnosti Tesco nikdo nedostane, ať už je sebelepší manažer či prodejce. A místo toho, aby se tento obchodní řetězec zaměřoval na potřeby většinových zákazníků, bude se soustředit na pořádání festivalů, školení a pohovorů co si máte myslet. A není sám, podobné trendy se objevují například už i u Škoda auto a dalších.

CENZURA Donald Trump Drahé energie Ekonomika Elon Musk Energetická krize EU EU parlament finance Francie Generál Pavel GREEN DEAL ideologie imigrace Islám Jana Marková Joe Biden Komentář Korupce LGBT Maďarsko migranti Ministerstvo vnitra Multikulturalismus Názor Německo ODS Petr Fiala Politika Polsko Prezidentské volby 2023 pětikoalice Rusko Slovensko Twitter Ukrajina USA Velká Británie Vláda ČR Volby do Kongresu 2022 Válka na Ukrajině Vít Rakušan Zdražování ČEZ Čína

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *